Test  kişilere yardımcı olmak  için onlar  hakkında  gerekli bilgileri  toplamakta  kullanılır. Test kullanmanın  amacı  psikolojik  ölçme sonucu kişiye veya gruplara psikolojik yardım etmektir. Psikolojik  testler ile  kişi  kendisine dönük  bir tanıma ve anlama geliştirebilir.

Kullanılacak testler; test  uygulamasını, değerlendirme   ve  yorumlamasını bilen  uzman  kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca  şu da bilinmelidir ki  tek bir test  sonucuna  bakılarak kişi ile ilgili bir yargıya  varmak  yetersiz  olacaktır.

Zeka Testleri

“WISC-R Zeka Ölçeği” ; 6-16 yaş  grubu   çocuklar  için,Türkiye  standartlarına  uyarlaması  yapılmış  en  sık  kullanılan  zeka  ölçüm araçlarından biridir.WISC-R Zeka ölçeği belirli  koşullar  altında çocuğun  performansını  değerlendirmek  için  hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki  ana bölümden ve alt  testlerden oluşur ve  yaklaşık 1.5  saatte  tamamlanır. Wısc-R Zeka  ölçeği  uygulaması, bu testin eğitimini  almış  ve  belli sayıda uygulama gerçekleştirmiş  uzman kişiler  tarafından  yapılmalı,test sonunda  çocuğun  gelişmesi gerekli  görülen noktalarda aileye öneriler  sunulur.

Bu Testin uygulamacısının Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalandırılmış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Merkezimizde bu konuda eğitimli personel tarafından “WISC-R” testi yanında “Porteus Labirentler Testi”, Kent EGY Testi gibi testlerde uygulanmaktadır.

İlgi-Yetenek Testleri

İlgi ?Yetenek testleri   kişilerin zihinsel ya da  akademik yetenekleri  hakkında  bilgi toplamak amacı  ile kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarını, eğilimlerini, yetenek  ve  becerilerini, akademik  yatkınlıklarını  tespit  etmekte faydalı  olabilir. Belli  başlı ilgi-yetenek testleri  “Kendini Değerlendirme Envanteri”, “KUDER İlgi Envanteri” sayılabilir.

Kişilik Testleri

Kişilik testleri, bireyin kişilik  özelliklerini, toplumsal  uyum  düzeylerini ve öz benlik saygılarını  tanıma  amacı  ile kullanılır. Ayrıca kişinin  uyum  ve  kişilik   problemleri hakkında bilgi  verebilir. Kişilik  testleri ; hastanelerde ve eğitim kurumlarında  kullanılabileceği gibi   kamu  ve  özel  sektörde  işe eleman  alımlarında  kullanılabilir. Belli  başlı kişilik  testleri  “Hacettepe Kişilik Envanteri”, “Edwards  Kişisel Tercihler Envanteri”, “MMPI”   sayılabilir.

Mesleki Eğilim Belirleme Testleri

Meslek seçimi,  insan hayatında  yapılan en önemli seçimlerin  başında gelmektedir. Bu  testler özellikle yükseköğretime hazırlanan gençlerin  mesleki ilgilerini,özel yeteneklerini,kişisel  tercihlerini  belirlemelerinde yardımcı olur.Bunların arasında Mesleki Yönelim Envanteri, Akademik Benlik Kavramı  Ölçeği   sayılabilir.

Dikkat-Algı  Testleri

Konsantrasyon Bozuklukları, Motivasyon eksiklikleri, Dikkatin çabuk dağılması ve Dikkati yoğunlaştıramama gibi durumlarda   kullanılabileceği gibi diğer  bazı  testleri  desteklemek içinde   dikkat-algı  testleri  kullanılabilir. “Bender-Gestalt Motor görsel Algı Testi” bunların en iyi örneği olup tarafımızdan  uygulanmaktadır.

Merkezimiz bilgisayar destekli algı dikkat testi olan MOXO yetkili uygulayıcısıdır.

Danışma ve Randevu Hatlarımız:

  • 0 232 464 00 60
  • 0 232 374 00 00 (7/24 Danışma ve Randevu Hattı)
  • 0 534 670 23 73
  • 0 554 580 25 10