Zeka Testleri

“WISC-R Zeka Ölçeği” ; 6-16 yaş  grubu   çocuklar  için,Türkiye  standartlarına  uyarlaması  yapılmış  en  sık  kullanılan  zeka  ölçüm araçlarından biridir.WISC-R Zeka ölçeği belirli  koşullar  altında çocuğun  performansını  değerlendirmek  için  hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki  ana bölümden ve alt  testlerden oluşur ve  yaklaşık 1.5  saatte  tamamlanır. Wısc-R Zeka  ölçeği  uygulaması, bu testin eğitimini  almış  ve  belli sayıda uygulama gerçekleştirmiş  uzman kişiler  tarafından  yapılmalı,test sonunda  çocuğun  gelişmesi gerekli  görülen noktalarda aileye öneriler  sunulur.

Bu Testin uygulamacısının Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalandırılmış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Merkezimizde bu konuda eğitimli personel tarafından “WISC-R” testi yanında “Porteus Labirentler Testi”, Kent EGY Testi gibi testlerde uygulanmaktadır.

İlgi-Yetenek Testleri

İlgi ?Yetenek testleri   kişilerin zihinsel ya da  akademik yetenekleri  hakkında  bilgi toplamak amacı  ile kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarını, eğilimlerini, yetenek  ve  becerilerini, akademik  yatkınlıklarını  tespit  etmekte faydalı  olabilir. Belli  başlı ilgi-yetenek testleri  “Kendini Değerlendirme Envanteri”, “KUDER İlgi Envanteri” sayılabilir.

Dikkat-Algı  Testleri

Konsantrasyon Bozuklukları, Motivasyon eksiklikleri, Dikkatin çabuk dağılması ve Dikkati yoğunlaştıramama gibi durumlarda   kullanılabileceği gibi diğer  bazı  testleri  desteklemek içinde   dikkat-algı  testleri  kullanılabilir. “Bender-Gestalt Motor görsel Algı Testi” bunların en iyi örneği olup tarafımızdan  uygulanmaktadır. 

Ayrıca merkezimiz bilgisayar destekli MOXO testi uygulama yetkisine sahip merkezler arasındadır.

Psikolog Dr. Murat SARISOY

Danışma ve Randevu Hatlarımız:

  • 0 232 464 00 60
  • 0 534 670 23 73
  • 0 554 580 25 10