Kökeninde iki kavram yani sanat ve terapinin birlikte bulunması nedeniyle sanat terapisinin ya da art terapinin tanımları oldukça çeşitlidir. Çocuk ve Ergenler için sanat terapisi  bir yandan terapötik olarak sanat yapımı ya da sanat ürünlerini meydana getirmekle uğraşırken diğer yandan zaten terapinin ta kendisidir. Sanat terapisi ya da art terapi günümüzde bireysel, grup ya da grup terapileri olarak  büyük – küçük,  genç – yaşlı toplumun her kesiminden her türlü ruhsal sorun odağının çözümünde yardımcı olarak kullanılabilmektedir. En güzel tarafı ise sanat terapilerinin ya da art terapilerinin kişinin ruhsal ya da bedensel sağlığına hiçbir yan etkisi yoktur.

 Art terapinin en basit ve en temel  amacı bireyin kendini ve duygularını özgürce ifade etmesini, baskılanmış ve bastırılmış  ruhsal yaşantılarını dışa vurmasını, yaratıcılığının ve farkındalığının artmasını, estetik  ve içinde taşıdığı sanatçı yönünün ortaya çıkmasını sağlamaktır. Art terapi, psikolojik, yaygın gelişimsel, zihinsel ve  beyinsel (nörolojik), mental ve davranışsal gibi bir çok gerilik ve sorun odağının giderilmesinde kullanılan bir terapi yöntemidir.

Sanat terapisi sanatın değişik dallarını, kişinin yaratıcı yönlerini, yaşadığı süreçleri ve ortaya koyacağı yaratıları, kişinin kendi gelişimi, değişimi adına kullanır. Yaşanan travmalar, sorunlar ve kişisel çatışmaların üstesinden gelmesin sağlar. Bu yöntem kişinin duygu ve farkında olmadığı düşüncelerini sanat yoluyla dışa vurma biçimidir.

Bu terapi yönteminde boyalar,  hamurlar, killer,  renkli kağıt ve kartonlar, kil, çamur vb. gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ya da sanatın değişik dallarından faydalanılır. Resim, dans, müzik, drama, yaratıcı drama sanat terapisinde kullanılan çeşitli sanat dallarıdır.  Çocuk ve Ergenler için sanat terapisinde sözel dışavurum şart olmadığı için bu yöntem çoğu zaman korkularından, kaygılarından, umutlarından, kızgınlıklarından ya da benzeri güçlü duygularından ve hatta farkında olmadığı düşünce ve ruhsal ihtiyaçlarından bahsetmekte güçlük çeken kişilerde çok etkilidir.

Bu terapi yönteminde boyalar,  hamurlar, killer,  renkli kağıt ve kartonlar, kil, çamur vb. gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ya da sanatın değişik dallarından faydalanılır. Resim, dans, müzik, drama, yaratıcı drama sanat terapisinde kullanılan çeşitli sanat dallarıdır. 

Merkezimizde çocukluk dönemi travmaları, boşanma sonrası etkilenen çocuklar, okul korkusu, gece korkusu ve diğer korkular, özgüven sorunları ve hiperaktivite tedavisine yardımcı olarak sanat terapisi çalışmaları yapılmaktadır. 

Danışma ve Randevu Hatlarımız yoluyla 7 gün 24 saat soru ve sorunlarınızı uzmanlarımızla paylaşabilir ve randevu alabilirsiniz.

 SAYGILARIMIZLA…

Psikolog Dr. Murat SARISOY

Danışma ve Randevu Hatlarımız:

·         0 232 464 00 60

·         0 534 670 23 73

·         0 554 580 25 10

Uzmanımız Psikolog Dr. Murat SARISOY’un yeni kitabı…

                Ülkemizdeki çocukluk ve ergenlik döneminde bulunan insan sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu sayı milyonlarla ifade edilebilir. Bu genç nüfusun her gün kullandığı ilaç, katıldıkları psikolojik danışma seansları ve benzeri hizmetler ülke bütçesine büyük bir maddi yük getirmektedir. Aynı zamanda bu gençlerin yaşadıkları sorunlar nedeniyle başarısız olmaları, ders ya da yıl tekrarı yapmaları veya okuldan uzaklaşmaları bu maddi yükün katlanarak artmasına sebep olmaktadır. Buna ek olarak bu durumdaki gençlerin yaşadıkları psikolojik sorunlar aile ve sosyal çevrelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa etkisi kanıtlanmış bir koruyucu ve önleyici grup terapisi uygulamasına dâhil edilmeleri yoluyla, ortaya çıkan maddi ve manevi yük ve sosyal çevreye olan olumsuz etkileri, yüksek oranda azaltılabilir. 

         Okuyacağınız bu kitap Bireysel ve Grup terapileri alanında yaklaşık 30 yıllık bir deneyimi olan Psikolog Dr. Murat Sarisoy tarafından hazırlanmıştır. Profesyonel, amatör uygulamacılar, hem de aileler için grup terapileri yoluyla olası ruhsal sorunların çözümüne yönelik; koruyucu ve önleyici çalışmalar içermektedir.